Κλειδαριά σχήματος «U» 123-217Κωδικός : 08M53-MEE-800