Βάση στήριξης πίσω βαλίτσας


Συνδυάζεται με τη βαλίτσα με κωδικό 08L42-KCW-A00

Κωδικός : 08L42-KPH-800A